-Multidisciplinaris: el nostre equip posseeix l'expèriencia que atorga el haver desenvolupat activitats professionals en diferents àmbits dintre del sector creatiu, cosa que ens capacita per a afrontar amb èxit projectes de tota mena.

-Valor afegit: creiem fermament en el concepte de "servei integral", motiu per el qual la nostra filosofia d'actuació es bassa en la realització d'un seguiment complet de tots els projectes. Des dels primers estadis de creació conceptual, en els quals el contacte directe amb els clients i les seves necessitats crea el necessari intercanvi d'idees per a la correcta execució del projecte, passant pels estadis de creació pura i dura, fins a l'estadi final de realització tècnica, entrega o distribució.

La completa supervisió del procés creatiu de principi a fi ens permet una efectiva optimització de temps i recursos

Aribau, 171 1-1
08036 BCN

Tel: 902 901 566 Fax: 931 831 988
info@loriente.tv

Condicions d'Ús | Política de Privacitat
Copyright 2001-2004 Loriente Interactive Media S.L. i clients · Tots els drets reservats.